Ett komplett svensktillverkat smörjmedelssortiment från Spraymaster

Ett komplett svensktillverkat sortiment för alla typer av ändamål inom verkstad och industri & bygg.

Ett komplett svensktillverkat smörjmedelssortiment för alla typer av ändamål inom verkstad och industri & bygg. Samtidigt som Spraymaster sätter höga mål i arbetet för en mer hållbar värld. Varpå resultatet av bolagets miljöarbete är bland annat ett sortiment av Eco-märkta produkter, där utvecklingen utgått från miljö-, och hälsoaspekter. Dessa produkter har man nu samlat under ett eget segment.

Produkter som ingår i Spray Masters EcoLine-sortiment lever alla upp till bolagets samtliga egna allmänna kravspecifikationer för Eco-märkning. Samtidigt har man också en eller flera produktspecifika egenskaper som på olika sätt medför minskad negativ inverkan på hälsa och/eller miljö. Spraymasters Eco-policy är tydligt definierad och finns att läsa under kvalitet & Miljö på www.spraymaster.se. Läs också mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans.

Green Propellant tillverkas från förnyelsebara källor och köps in på olika sätt beroende på typ av drivgas. Till en början, DME köps in via certifikat utfärdat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Gasol köps in som från Energimyndigheten en bio-klassad produkt.

Genom massbalansprincipen säkerställs det att motsvarande mängd drivgas i SprayMasters produkter framställs av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40–90%. Spårbarhet från inköp till slutprodukt finns för varje produkt märkt med Green Propellant. Slutligen, gör ett aktivt val för miljön med produkter från SprayMaster!

Spraymasters historia

SprayMaster grundades 1964 och har marknadsfört, sålt och distribuerat tekniska aerosoler sedan dess. Samtidigt är bolagets affärsidé att med stor leveranssäkerhet och med kort ledtid leverera högkvalitativa produkter, till huvudsakligen professionella användare genom grossister och återförsäljare.

Spraymasters återförsäljare verkar med produkterna inom flera olika branscher. Såsom inom Industri, Bygg, Verkstad, Auto, Färg, mot Hantverkare, Industrier, Byggföretag, Verkstäder, Järnhandel, Byggmarknad och konsument.

Med mer än 50 års erfarenhet i branschen

Spraymaster drivs av kontinuerlig vidareutveckling för att skapa moderna, miljöanpassade och säkra produkter. Dessutom utgör de aktiva substanserna i flertalet av produkterna en mycket hög del av volymen jämfört med andra fabrikat på marknaden. Därför ska du skaka en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den! Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar kundernas höga förväntningar.

Spraymasters produktsortiment delas numera in i 11 stycken segment baserade på användningsområde, nedan beskrivna:

 • Finish – Snabbtorkande och Högtäckande lackfärger
 • Marker – Snabbtorkande markörer för bygg, väg och skog
 • Protective Coating – 2-komponentsprodukter för tungt rostskydd
 • Protection – 1-komponentsprodukter för rostskydd
 • Precision – Oljor och fetter för smörjande applikationer
 • Solution – Släppande, lösande och greppande produkter
 • Cleaning – Rengörande & avfettande produkter
 • Super Match – Ett brett sortiment för kundanpassning av olika färgsystem
 • Hunting – Jakt och vapenvårdsprodukter
 • Leisure – Produkter för hus, hem & Fritid
 • Accessories – Tillbehör för applicering och användning