Bo Fastening AB

Vi erbjuder innovativa produkter för hantverkare inom såväl industri som finsnickeri.  Produkter som underlättar hantverkares arbete så det går snabbare, kan utföras med ergonomiskt och främjar miljön. När slutprodukten även sparar pengar för dig, då anser vi att det är en lyckad produkt.

Om Bo Fastening

Vår drivkraft är lusten att hitta tekniska lösningar som gör morgondagen bättre än gårdagen. När tekniken är som bäst är alla vinnare – människa och miljö. Kan man dessutom få en bättre ekonomi på slutprodukten har man lyckats.

Vår kvalitetspolicy

”Vi ska med hjälp av vår skärpa, erfarenhet och vårt mångåriga kunnande tillgodose marknanden med innovativa produkter som förenklar, effektiviserar och förädlar våra kunders vardag.”

Vår miljöpolicy

”Vi strävar alltid efter att utföra vår verksamhet men minimal miljöpåverkan och försöker välja produkter till vårt sortiment som vi uppfattar som mer miljövänliga än liknande produkter.”