Nyheter

NYHET i produktsortimentet – Etanolbaserad snabbtorkande märkspray från Spraymaster

Etanolbaserad snabbtorkande märkspray från Spraymaster

Marker Eco gen. II är en vidareutvecklad etanolbaserad snabbtorkande märkspray med förbättrad miljö-, och hälsoprofil för entreprenörer inom bl.a. Bygg-, El/Tele-, VA-, Väg och Anläggning. Dessutom har produkten god synlighet och används på underlag såsom exempelvis asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus. Vidare har flaskan ett nyutvecklat låsbart lock med alla funktioner i ett. Vilket gör produkten anpassningsbar för alla förekommande arbeten med märkning för utsättning, håltagning, grävarbeten, tunnelarbeten mm. Marker Eco är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete med fälttester i verkliga miljöer, i samråd med Skanska, Peab, NCC och JM.

Hälsa & Miljö

Marker Eco är en Green Propellant-produkt ur Svenska Spraymasters EcoLine sortiment. Vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.

Huvudbeståndsdelen i färgen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung. Vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att av tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med lite mekanisk bearbetning. Läs mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans på www.spraymaster.se

Volym: 500 ml

Shoppa snabbt och enkelt via webshoppen