kanallisten

En kabellist i folierad MDF som döljer kablar vid t ex renovering, indragning av fiber i hus och lägenheter
– ser ut som vilken vanlig list som helst, bakom listen finns dock ett hålrum där kablarna och fiber läggs i en kabelkanal.

Listen finns även som vanlig sockel utan kabelutrymme, vilket gör att du kan välja vid vilka väggar du vill kunna
dölja kablar och vilka väggar som det räcker med en traditionell list.