Kanallisten - En smart golvlist som gömmer alla kablar