Nyheter

Ett komplett svensktillverkat smörjmedelssortiment för alla typer av ändamål inom verkstad och industri & bygg

Vi på Bo Fastening är stolta och glada över att nu kunna erbjuda er produkter från svenska Spraymaster. Med Spraymaster får vi ett komplett svensktillverkat smörjmedelssortiment för alla typer av ändamål inom verkstad och industri & bygg. Livsmedelsklassad rengöring och desinfektionspray med aerosolapplicering, förstklassiga sprayfärger, zinkbehandling m.m.

Samtidigt som Spraymaster sätter höga mål i arbetet för en mer hållbar värld. Varpå resultatet av bolagets miljöarbete är bland annat ett sortiment av Eco-märkta produkter, där utvecklingen utgått från miljö-, och hälsoaspekter. Dessa produkter har man nu samlat under ett eget segment.

 

Produkter som ingår i Spray Masters EcoLine-sortiment lever alla upp till bolagets samtliga egna allmänna kravspecifikationer för Eco-märkning. Samtidigt har man också en eller flera produktspecifika egenskaper som på olika sätt medför minskad negativ inverkan på hälsa och/eller miljö. Spraymasters Eco-policy är tydligt definierad och finns att läsa under kvalitet & Miljö på www.spraymaster.se. Läs också mer om förnyelsebara råvaror, green propellant och massbalans.

 

Green Propellant tillverkas från förnyelsebara källor och köps in på olika sätt beroende på typ av drivgas. Till en början, DME köps in via certifikat utfärdat av ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Gasol köps in som från Energimyndigheten en bio-klassad produkt.

Genom massbalansprincipen säkerställs det att motsvarande mängd drivgas i SprayMasters produkter framställs av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40–90%. Spårbarhet från inköp till slutprodukt finns för varje produkt märkt med Green Propellant. Slutligen, gör ett aktivt val för miljön med produkter från SprayMaster!