kanaltroskel_ek

Vår kanaltröskel är en dörrtröskel utan synlig fastsättning med möjlighet till att dölja sladdar och andra lösa kablar under den.